Geachte gast,

 

Bij een schriftelijke, telefonische of mondelinge reservering worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als doel uw reservering vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en noodzakelijk i.v.m. wettelijke verplichting (denk aan administratie bijhouden, factureren). Ditzelfde geldt voor een online reservering, waarbij de gegevens via een versleutelde verbinding (HTTPS) worden geregistreerd.

 

Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven), noch zullen zij verstrekt worden aan derden (tenzij dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of als hiervoor toestemming is gegeven).

 

Uw gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om het doel te realiseren, behoudens tegenbericht. Met betrekking tot de in de wet genoemde bewaartermijn, 7 jaar na afloop van de overeenkomst.

 

U heeft het recht uw persoonsgegevens én eventueel de reserveringsgegevens, na de dag van betaling uit het systeem te laten wijzigen of verwijderen. U dient hier wel een verzoek voor in te dienen via ons algemene emailadres info@deducdalf.nl. Daarnaast heeft een ieder het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen).

 

Onze website maakt gebruik van cookies, zie cookieverklaring.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Ducdalf

van der Velde - de Rond VOF

Westerrand 38

8311 AN Espel

T. 0527-271200

Neem contact met ons op

Vul hier de uitkomst van de som in

De Ducdalf

Westerrand 38, 8311 AN Espel

info@deducdalf.nl

 

T 0527 27 12 00

 

logo-deducdalf-bottom

 

 

WhatsApp logo